ขับรถลงเขาอย่าเน้น “เบรก” แต่ต้องเน้น “เกียร์”

ขับรถลงเขาอย่าเน้น “เบรก” แต่ต้องเน้น “เกียร์”

November 6, 2017